Wed. Aug 5th, 2020

साँझको चन्द्रमा: झरि पछि हल्का उघ्रिएको आकाशमा सॉंझको समयमा पोखराबाट देखिएको अर्धगोलाकार चन्द्रमा । फोटो: मनशान्त घिमिरे

More Stories

Leave a Reply