Wed. Dec 2nd, 2020

सेतो टाउके चिलः नेपालमा कुनै समय तराईका भुभागमा प्रचुरमात्रामा देखिने सेतोटाउके चिल हालका दिनमा विरल र केहि स्थान बिशेष मात्र देखिएको छ । फोटो: मनशान्त घिमिरे ।

Leave a Reply